Informatie

Speeltuinverening de Vrees heeft momenteel meer dan 250 gezinnen die lid zijn van de vereniging en deze gezinnen hebben samen ruim 400 kinderen.

Openingstijden speeltuin

In de zomermaanden is de speeltuin open van ongeveer 8 uur ‘s ochtends tot ongeveer 8 uur ‘s avonds, in de wintermaanden korter. Het clubgebouw kan niet worden gehuurd voor (kinder)feestjes, maar wel voor bijv. een vergadering.

Kosten lidmaatschap

20 euro per jaar (5 euro per kwartaal) voor het hele gezin.

De meeste activiteiten voor kinderen zijn gratis. Voor enkele activiteiten, zoals bijv. het uitstapje in de zomervakantie of schaatsen op een kunstijsbaan, vragen wij een bijdrage van de deelnemers.

De donateursbijdrage bedraagt minimaal 5 euro per jaar. Als donateur mag u meedoen aan de activiteiten voor volwassenen.

Lidmaatschap speeltuin de Vrees/onvoldoende financiële middelen

Het lidmaatschap voor speeltuin de Vrees bedraagt voor het hele gezin € 20,-. Dit bedrag kan een te hoge drempel zijn.
Mocht u lid willen worden, maar door financiële omstandigheden niet in staat zijn om lid te worden, meldt u zich dan bij het bestuur. Het bestuur zal u dan ondersteunen bij een verzoek aan de gemeente om op basis van de “Beleidsregels bijzondere bijstand” een bijdrage te krijgen in de kosten voor het lidmaatschap.

Activiteitenoverzicht 2016-2017
Activiteit Leeftijdsgroep
handenarbeidclub, op de woensdagmiddag van oktober-april van 14.30-16.00 vanaf groep 3
kampweekend 9 t/m 14 jaar
palmpasenoptocht t/m 12 jaar
uitstapje, bijv. met de huifkar of de bus 3 t/m 6 jaar
dagtocht, bijv met de bus naar attractie- of dierenpark 6 t/m 14 jaar
dartwedstrijd vanaf 8 jaar
viswedstrijden (hengels te leen bij de Vrees) 6 t/m 14 jaar
sinterklaasfeest 3 t/m 8 jaar
sinterklaasbingo 8 t/m 14 jaar
spetterende speelmiddag WSF t/m 14 jaar
hersfstvakantie-activiteit 3 t/m 14 jaar
pompoenen uithollen 5 t/m 14 jaar
open dag alle leeftijden
kaartavonden volwassenen
bloemschikken volwassenen
bingo-avonden volwassenen
fietsoriënteringstochten volwassenen en kinderen
dropping volwassenen en kinderen