Informatie

OPENINGSTIJDEN SPEELTUIN
In de zomermaanden is de speeltuin open van ongeveer 8 uur ‘s ochtends tot ongeveer 8 uur ‘s avonds, in de wintermaanden korter.

VERHUUR
Het clubgebouw wordt verhuurd voor kinderfeestjes van leden.
Daarnaast wordt deze verhuurd voor vergaderingen.

KOSTEN LIDMAATSCHAP
25 euro per jaar voor het hele gezin. De meeste activiteiten voor kinderen zijn gratis. Voor enkele activiteiten vragen wij een bijdrage van de deelnemers.
De donateursbijdrage bedraagt minimaal 5 euro per jaar. Als donateur mag u meedoen aan de activiteiten voor volwassenen.

LIDMAATSCHAP SPEELTUIN DE VREES/ONVOLDOENDE FINANCIËLE MIDDELEN
Het lidmaatschap voor speeltuin de Vrees bedraagt voor het hele gezin € 25,-. Dit bedrag kan een te hoge drempel zijn. Mocht u lid willen worden, maar door financiële omstandigheden niet in staat zijn om lid te worden, meldt u zich dan bij het bestuur. Het bestuur zal u dan ondersteunen bij een verzoek aan de gemeente om op basis van de “Beleidsregels bijzondere bijstand” een bijdrage te krijgen in de kosten voor het lidmaatschap.